English    עברית
ירון אביגדור טכנולוגיות בעמ


מחלקת הרכבות TURN-KEY והרכבות אלקטרו-מכאניות

מחלקת ההרכבות אחראית, על ריכוז הפעילויות ועל מתן פתרונות כוללים ללקוח.
החטיבה משמשת כזרוע התפעולית של הלקוח ומספקת את השירותים הבאים:

ליווי תהליך העברה מפיתוח לייצור ובניית אבי טיפוס.
טיפול ברכש ובלוגיסטיקה.
ייצור סדרתי שוטף, בכל סדרת ייצור.
הרכבות, אינטגרציה ובדיקה של מערכות.
משלוח ליעדים סופיים המוגדרים על ידי הלקוחות.

מחלקת ההרכבות מיישמת בין השאר:

- הרכבות ב-"סביבה נקייה" .

- הרכבות אלקטרו-מכאניקה ומכאניקה עדינה, באולם ייצור מרווח עם ריצפה אנטיסטאטית ומתן
  פתרונות מלאים Turn-key.

- אחסון של "Buffer Stock" לפי הסכמים עם הלקוחות.

- פעילות הניהול, הייצור והאחסון בחברה נשלטת באמצעות מערכת ERP.