English    עברית
ירון אביגדור טכנולוגיות בעמ


מטרות אבטחת איכות

איכות מוצרים ללא פשרות תוך הקפדה על איכות ותהליכים לשיפור מתמיד !!!

תוך קביעת נהלי עבודה מחמירים, נהלי בקרה פנימיים, בקרת איכות מפוצלת בייצור וזאת תוך התאמה מקסימאלית לדרישות הלקוח.

ISO-9000 מדובר בתקן המתייחס לאופן ניהול תהליכי העבודה בארגון, ללא הגדרה על תחום הפעילות. התקן מקיף את כלל הפעילות מול לקוחות, ספקים ומה שביניהם.

AS-9100C הינו תקן למערכות איכות בתחום התעופה וחלל. בבסיסו התקן מבוסס על ISO 9001 מגדיר דרישות משותפות, המיועדות לשימוש יצרני תעופה בכל רחבי העולם,