English    עברית
ירון אביגדור טכנולוגיות בעמ


מחלקת נעיצה

המחלקה מתמחה בייצור עצמאי של כלי נעיצה והחדרת כל סוגי הקשיחים הקיימים בשוק.

במחלקה מכבשי נעיצה אוטומטים מתוצרת האגר וכמו כן מכבשי נעיצה ידניים.

המחלקה מתמחה בהחדרת כל סוגי סלילי Heli-Coil באופן ידני ואוטומטי מסלילים.