English    עברית
ירון אביגדור טכנולוגיות בעמ


רוח – החברה

מוכנות לאתגרים גדולים - נכונות לקחת על עצמנו התחייבות להשגת יעדים אתגריים מאד בראיה ארוכת טווח.

ניהול "צעיר" – יישום תפיסת ניהול צעירה ורעננה בעסקים ע"י מנהלים בוגרים ומנוסים.ניהול החברה מבוסס על קשר ישיר בגובה העיניים, ללא מחיצות, בין המנהלים והעובדים מול הבעלים.

אנשים – זה כל הסיפור – אנחנו מאמינים באנשים וביכולתם לחולל שינוי ולהשיג הישגים. את החברה עושים האנשים ולא העסקים.

יציבות וסולידיות – ניהול עסקי המבוסס על יציבות, שמרנות, סולידיות וסיכונים נמוכים.

אחריות לתוצאות – מחויבות להשגת היעדים, אחריות מלאה לפעילות ולתוצאות העסקיות.

יצירת ערך – שאיפה מתמדת ליצירת ערך והעלאת הערך של כל פעילות בה החברה עוסקת.

זריזות מקצועית-עסקית- דינאמיות, פרו-אקטיביות, פעולה מהירה, ותגובות זריזות בכל תחומי הפעילות ובפיתוח העסקי

הזדמנות לצמיחה אישית- בכל אחד מהתחומי הפעילות- הזדמנות לצמיחה אישית למנהלים ועובדים שלוקחים אחריות ומשיגים תוצאות.

צמיחה ושיפור רווחיות- החברה תשאף לצמוח ולשפר את רווחיותה, במסגרת הפעילות השוטפת ובאמצעות מהלכים אסטרטגיים.

מסירות נאמנות ותמיכה הדדית- מערכות יחסים המבוססות על מסירות למשימה ולחברה,נאמנות,תמיכה הדדית,שיתוף פעולה ועבודת צוות.

פתיחות ושקיפות- המבוססים על מידע אמין ונתוני אמת.

משפחתיות- קירבה ואינטימיות בין אנשים המובילים את עסקי החברה.